O Fundacji

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” powołana została w celu upamiętniania osób, miejsc i wydarzeń związanych z historią Wielkopolski, Kujaw i Pałuk oraz poznawania i popularyzacji historii i turystyki. Dlatego prowadzić będziemy terenowe badania historyczne oraz kwerendy archiwalne, a także tworzyć programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Fundacja będzie podejmowała również działania mające na celu zwiększanie atrakcyjności zabytków oraz rozwijanie i tworzenie nowych atrakcji turystycznych. Będziemy organizować imprezy propagujące wiedzę historyczną o naszym regionie i jego zabytkach.

Celem Fundacji jest też wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego przez podejmowanie inicjatyw zmierzających do odzyskania utraconych, zagrabionych, zaginionych lub też ukrytych dóbr kultury.

Powołanie Fundacji było konsekwencją wieloletnich działań, naszej aktywności na polu historyczno-turystycznym a także pracy w innych organizacjach.


KRS 0000704137