„Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy…”

„Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski”.

Monografia, której jestem współautorem, wydana w 2011 roku przez Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – była efektem odkrycia, którego dokonałem w 2004 roku w lasach Leśnictwa Nowaszyce, odkrycia masowych grobów, 500 pomordowanych w 1942 roku pacjentów szpitala „Dziekanka” oraz międzynarodowej konferencji naukowej (której byłem pomysłodawcą) poświęconej m.in. tej zbrodni zorganizowanej w 2010 r. przez Kolegium Europejskie UAM w Gnieźnie.

Monografia dotyczy największej zbrodni popełnionej przez Niemców w czasie II wojny światowej w naszym regionie, zbrodni do dzisiaj niewyjaśnionej.

Karol Soberski