O niemieckich zbrodniach, historii i tajemnicach Mielna

Ponad dwie godziny trwało spotkanie Karola Soberskiego z Czytelnikami – mieszkańcami Mielna w trakcie którego opowiadał o swojej najnowszej książce pt. „Złoto Dziedzica”, gdzie jest m.in. mowa o rodzinie von Wendorffów, właścicielach Mielna od końca XIX wieku do 1945 r. Drugi poruszony temat dotyczył sprawy – od lat interesującej mieszkańców Mielna – niemieckiego mordu na pacjentach szpitala „Dziekanka” i związane z tym „doły śmierci” w lasach koło Mielna – jedyne znane w powiecie gnieźnieńskim miejsce grzebania owych pacjentów odkryte przeze K. Soberskiego w 2004 r. i opisane później w jego w książce „Zapomniana zbrodnia”.

Karol Soberski – dziennikarz, redaktor naczelny portalu informacjelokalne.pl, eksplorator, niezależny badacz lokalnej historii, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, autor książek „Skarb Dziedzica”, „Zapomniana zbrodnia”, „Tajemniczy Pałac Zakrzewo” i „Złoto Dziedzica” spotkał się w piątek wieczorem z mieszkańcami Mielna.

Piątkowe spotkanie poświęcone było dwom pozycjom w których mowa jest o Mielnie i jej mieszkańcach. Pierwsza poruszona książka to najnowsza pozycja napisana przez Karola Soberskiego pt. „Złoto Dziedzica”.

– W tej książce dużo miejsca poświęciłem rodzinie von Wendorffów, którzy byli właścicielami Mielna od końca XIX wieku do 1945 r. Wspominam o nich dużo, ponieważ Jürgen Otto von Wendorff, który od 1931 r. do 1940 r. zarządzał majątkiem Mielno, przyjaźnił się z dziedzicem Popowa Ignacewa Franciszkiem Saskowskim i jego bratem Antonim – mówi Karol Soberski i dodaje: – W latach 30-tych wspólnie odkryli pewne depozyty w regionie, ale też coś w przede dniu II wojny światowej ukryli i to w Mielnie. I do dzisiaj te ukryte zabytki nie zostały odnalezione.

Warto podkreślić, że „Złoto Dziedzica” opowiada o dalszych losach Franciszka Saskowskiego, dziedzica majątku Popowo Ignacewa w gminie Mieleszyn ale przede wszystkim jego brata Antoniego, właściciela majątku Wyrobki leżącego niedaleko Mogilna. Jest to kontynuacja niecodziennych wydarzeń, które rozegrały się na pograniczu Wielkopolski i Kujaw – począwszy od 1807 r. i trwających do dzisiaj… – opisanych w książce „Skarb Dziedzica”.

Drugi temat poruszony w trakcie piątkowego spotkanie dotyczył książki „Zapomniana zbrodnia”. – „Zapomniana zbrodnia” to pierwsza na rynku wydawniczym książka opisująca największą w okresie II wojny światowej zbrodnię popełnioną przez Niemców w Gnieźnie. Zbrodnię, która dzisiaj jest praktycznie zapomniana… Zbrodnię która pochłonęła oficjalnie blisko 4 tysiące osób. Nieoficjalnie zamordowanych pacjentów „Dziekanki” może być dwu- lub trzykrotnie więcej – mówi K. Soberski. – Pozycja ta zawiera dokumentację mojego ponad 12-letniego śledztwa dziennikarskiego, którego efektem było odkrycie „dołów śmierci” – jedynego znanego obecnie miejsca w powiecie gnieźnieńskim, w którym Niemcy pogrzebali pacjentów „Dziekanki”. Miejsce to znajduje się niedaleko Mielna, a lasach Leśnictwa Nowaszyce – dodaje.

Dalej K. Soberski zaznaczył, że w tych samych lasach znajduje się prawdopodobnie drugie miejsce pogrzebania pacjentów „Dziekanki”, które cały czas czeka na odkrycie. – W mojej książce wskazuje jeszcze kilka innych potencjalnych miejsc w powiecie gnieźnieńskim, gdzie mogli być grzebani chorzy psychicznie z gnieźnieńskiego szpitala. Być może doczekamy dnia, że i te miejsce zostaną zbadane – dodaje.

W czasie spotkania nie zabrakło też nowych, nieznanych wcześniej historii opowiadanych przez obecnych w sali mieszkańców Mielna, które będą wykorzystane w przyszłej książce poświęconej historii Mielna. Niektórzy mieszkańcy przynieśli też archiwalne fotografie związane z Mielnem, a inni zapowiedzieli, że takowe dostarczą.

Na koniec spotkania K. Soberski opowiedział również o działaniach i planach założonej przez siebie Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, której celem jest upamiętnianie ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z naszym regionem.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się dedykacjami wpisywanymi do książek „Złoto Dziedzica” i „Zapomniana zbrodnia”, jak i wcześniejszych pozycji autora „Skarb Dziedzica” i „Tajemniczy Pałac Zakrzewo” oraz pamiątkowymi fotografiami.

(as)