Debata o poszukiwaczach skarbów

Za nami rok 2018, rok z początkiem którego weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zmiany te spowodowały, że od 2018 r. nielegalne poszukiwanie zabytków nie jest już wykroczeniem, a przestępstwem. Jak te zmiany, po roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy, postrzegają poszukiwacze, a jak strona rządowa? O tym na I Festiwalu Historycznym „Tajemnice Trzech Stuleci” także będziemy rozmawiać.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 r. zmieniły się m.in. przepisy dotyczące kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków. Dotychczas było to wykroczenie, obecnie jest to przestępstwo. Warto też zaznaczyć, że w przepisach nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie dotychczasowych obowiązków i zasad odnośnie poszukiwania zabytków. One są w identycznym brzmieniu od 2003 r., czyli od momentu, w którym obowiązująca ustawa została uchwalona.

Jak te zmiany – po roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy – postrzegają poszukiwacza, a jak strona rządowa? O tym na I Festiwalu Historycznym „Tajemnice Trzech Stuleci” także będziemy rozmawiać.

– Uznaliśmy, że w przestrzeni historyczno-eksploratorskiej brakuje takiej rzeczowej i merytorycznej dyskusji na temat skutków obowiązującej od stycznia 2018 r. znowelizowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dlatego w programie Festiwalu znalazły się takie punkty – wyjaśnia Karol Soberski, organizator Festiwalu, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.

W niedzielę, 31 marca, w specjalnym bloku, przewidziane zostały dwa wykłady: Jacek Wielgus, prezes Polskiego Związku Eksploratorów przedstawi prelekcję pt. „Jak zmiana prawa w 2018 r. wpłynęła na poszukiwaczy skarbów?”. Natomiast Marcin Sabaciński z Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprezentuje wykład pt. „Poszukiwanie skarbów w nowej rzeczywistości. Skutki zmian prawa w 2018 roku”

– Po tych dwóch wykładach przewidzieliśmy dyskusję w gronie poszukiwaczy, eksploratorów i miłośników historii, na wspomniany wyżej temat. Żeby dyskusja przebiegała spokojnie i merytorycznie, poprowadzi ją Marcin Perliński prawnik (karnista), miłośnik turystyki i lokalnej historii, członek zarządu Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Elsploracyjno – Poszukiwawcza z siedzibą w Brzoziu – mówi Karol Soberski, organizator Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci” i dodaje, że M. Perliński to najlepsza osoba do tej roli, ponieważ od trzech lat organizuje, wraz ze Stowarzyszeniem Brodnicka Grupa Elsploracyjno – Poszukiwawcza, konferencję „Odpowiedzialny detektoryzm”, która jest jednym z najważniejszych w Polsce spotkań specjalistów związanych z poszukiwaniami ukrytych depozytów i ochroną zabytków.

Wszystkich poszukiwaczy skarbów, miłośników historii, eksploratorów i detektorystów, zapraszamy na Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci”.

Zgłoś swój udział!
Osoby chcące uczestniczyć w I Festiwalu Historycznym „Tajemnice Trzech Stuleci” w pałacu w Czerniejewie proszone są, by zgłaszały swój udział na maila: festiwal@fundacjahistoryczna.pl

Prosimy podać: ilość osób którą zgłaszacie (jeśli zgłasza się grupa), imię i nazwisko oraz miejscowość z której przyjeżdżacie oraz telefon do osoby kontaktowej. W mailu zwrotnym podamy listę hoteli (dla osób spoza regionu), gdzie będzie można wykupić miejsca noclegowe na czas Festiwalu. Organizator nie zapewnia bowiem noclegów uczestnikom Festiwalu.

Wejściówka na dwa dni Festiwalu: 5 zł (płatne w dniu przyjazdu w Punkcie Informacyjnym).

(as)