Powstanie nowy projekt miłośników historii?

Rozpoczęły się prace nad „porozumieniem o wzajemnej współpracy” organizacji zajmujących się badaniami nad lokalną historię, eksploracją czy też szeroko pojętą dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego. Pierwsze robocze spotkanie odbyło się w Borzątwi pod Gnieznem. Prace będą kontynuowane w najbliższych tygodniach.

Pomysł porozumienia organizacji zajmujących się badaniami nad lokalną historię czy też eksploracją narodził się w ostatni weekend marca podczas I Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci” w pałacu w Czerniejewie. Robocze spotkanie organizacji, które zadeklarowały chęć takiej współpracy, odbyło się w Borzątwi koło Gniezna. W tym trzydniowym spotkaniu wzięły udział delegacje Brodnickiej Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej, Ostrowskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Enigma” oraz gospodarze spotkania – Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”.

Zebrani na spotkaniu w Borzątwi uznali, że mając na uwadze wspólne inicjatywy obywatelskie oraz właściwą współpracę pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym, warto rozpocząć rozmowy o szeroko pojętym porozumieniu organizacji działających w środowisku eksploratorsko-historyczno-badawczo-kulturalnym

W ramach porozumienia planuje się podejmowanie wspólnych działań z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi w celu pozyskiwania środków zewnętrznych do realizacji zadań, programów i projektów. Działania te mogą w zależności od potrzeb obejmować swoim zasięgiem gminę, powiat, województwo oraz teren całego kraju – wyjaśnia Arkadiusz Gaca, wiceprezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.

Obecnie, przez najbliższe tygodnie, będą trwały robocze spotkania zarówno w gronie tych trzech organizacji, jak i rozmowy z innymi podmiotami chcącymi przystąpić do porozumienia. – Mamy sygnały od kilku organizacji, że są zainteresowane przystąpieniem do naszego projektu. Oficjalne podpisanie „porozumienia” planujemy wówczas, gdy dograne zostaną wszystkie szczegóły – podkreśla A. Gaca.

Jakie cele stawia sobie porozumienie? Wśród wielu celów wymienia się m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek; regulacji zasad poszukiwań zabytków i eksploracji, ujednolicenie praktyk i procedur stosowania prawa w zakresie poszukiwań czy też działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

– Do porozumienia będą mogą dołączać w dowolnym czasie inne organizacje pozarządowe i inne instytucje zainteresowane działaniami partnerskimi w ramach naszych działań – zaznacza A. Gaca.

Więcej szczegółów przedstawimy już wkrótce.

(as)