Dyskretny urok pałacu… Krajobraz przed Festiwalem!

Na 55 dni przed II edycją Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci”, który od 20 do 23 marca odbędzie się w zespole pałacowo-parkowym w Czerniejewie, odbyło się kolejne w ostatnich tygodniach spotkanie zespołu organizacyjnego. Głównym tematem dzisiejszego zebrania była kwestia podziału ról podczas Festiwalu, czyli kto za co będzie odpowiadał.

To kolejne w ostatnim okresie spotkanie zespołu organizacyjnego (dzisiaj zabrakło kilku osób, które z różnych powodów nie mogły dzisiaj przybyć do Czerniejewa) marcowego Festiwalu Historycznego, które odbyło się pod przewodnictwem Karola Soberskiego, prezesa Fundacji, a jednocześnie pomysłodawcę i dyrektora Festiwalu. Na początku K. Soberski powitał nową osobę w naszym zespole – Marię Swobodę z Opola, która pochodzi z Czerniejewa i zgłosiła chęć współpracy przy tegorocznym Festiwalu.

Następnie K. Soberski przedstawił ostateczny program Festiwalu, prelegentów, jak również poinformował o podziale miejsc noclegowych przewidzianych w czasie Festiwalu dla organizatorów. Była też mowa o budżecie marcowego wydarzenia oraz o patronach medialnych, którzy już potwierdzili chęć promowania Festiwalu.

W dalszej części dyskusji wyznaczone zostały osoby, które będą pracować w Punkcie Informacyjny Festiwalu oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie wejściówek. Zaproponowano również osoby do obsługi stoiska promocyjnego Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, a także osoby odpowiedzialne za kwestie porządkowe.

K. Soberski zaproponował także Angelice Stachowskiej objęcie roli koordynatora Targów Książki Historycznej i Regionalnej, Kiermaszu Rękodzieła Historycznego oraz Sali Gier i Zabaw dla dzieci. Przypomniano również, że prowadzącymi Festiwal są Agnieszka Ziebarth i Arkadiusz Gaca. Zdecydowano też, że od strony fotograficznej Festiwal obsługiwać będą: wydarzenia na parterze pałacu – Włodzimierz Biront przy współpracy z A. Stachowską, a na I piętrze pałacu – Jerzy Andrzejewski.

W kolejnym punkcie spotkania skupiono się na wystawie fotograficznej pt. „Architektura romańska i gotycka w Europie” autorstwa Jerzego Andrzejewskiego, której otwarcie odbędzie się w piątek, 20 marca o godz. 18.30 w Sali Balowej. Autor wystawy poinformował, że będzie ona rozszerzona o dodatkowe fotografie, których pierwotnie nie planował. Tym samym ekspozycja będzie jeszcze bardziej bogatsza.

W trakcie spotkanie była też mowa o Wystawie Napoleońskiej oraz o scenariuszu powitania prelegentów i gości festiwalowych.

Na koniec wszyscy udali się do pałacu, gdzie zwiedziliśmy oranżerię, główny hol pałacu, Salę Hrabiego i Salę Belkową (w tych salach odbywać się będą prelekcje), „Grotę Pompejańską” oraz inne pomieszczenia w których realizowane będą poszczególne punkty programu Festiwalu. Udaliśmy się też na I piętro do Sali Balowej gdzie będzie prezentowana wystawa pt. „Architektura romańska i gotycka w Europie”.

Spotkanie zakończyło się po blisko trzech godzinach jednym wnioskiem: przygotowania do Festiwalu są dopięte na ostatni guzik! Teraz pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na 20 marca, kiedy to do pałacu przyjadą prelegenci i na dobre rozpocznie się II Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci”!

(fh)
Fot. A. Stachowska, W. Biront. K. Soberski