Generalny Konserwator patronem!

Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że honorowy patronat nad II Festiwale Historycznym „Tajemnice Trzech Stuleci”, który od 20 do 23 marca odbywać się będzie w pałacu w Czerniejewie objął Generalny Konserwator Zabytków.

Do Biura Organizacyjnego II Festiwalu Historycznego przyszło dzisiaj pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w którym czytam: – Honorowy patronat nad II Festiwalem Historycznym „Tajemnice Trzech Stuleci”, organizowanym w Czerniejewie w dniach 20-23 marca 2020 roku przyjęła pani dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków.

Tym samym zamknęliśmy listę patronów tegorocznego II Festiwalu Historycznego.

Listę wszystkich patronów, mecenasów, sponsorów i partnerów Festiwalu opublikujemy już wkrótce.

(fh)