Pomóż wydać „Zapomnianą zbrodnię”

„Zapomniana zbrodnia” to unikatowa na rynku wydawniczym książka opisująca największą w okresie II wojny światowej zbrodnię popełnioną przez Niemców na terenie okupowanego Gniezna, na terenie okupowanej Wielkopolski. Zbrodnię, która dzisiaj jest praktycznie zapomniana… Zbrodnię która pochłonęła oficjalnie blisko 4 tysiące osób. Nieoficjalnie zamordowanych pacjentów „Dziekanki” może być dwu- lub trzykrotnie więcej… Ogromne zainteresowanie tematem sprawia, że szukam środków na dodruk książki.

Zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe dodruku tej książki, ponieważ pierwsze wydanie, które ukazało się w 2017 roku rozeszło się w kilka miesięcy, ponieważ nikt wcześniej nie poruszał tego tematu.

Ogromne zainteresowaniem tematem sprawiło, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy starałem się pozyskać środki finansowe na dodruk książki.

Niestety, moje starania o pozyskanie środków finansowych od władz samorządowych czy państwowych lub innych instytucji, zakończyły się niepowodzeniem. Nie ma bowiem woli popularyzowania tego wątku historii Polski, historii niemieckich zbrodni na pacjentach szpitala psychiatrycznego „Dziekanka”.

„Zapomniana zbrodnia”, która została wydana w 2017 roku, zawiera dokumentację ponad 12-letniego śledztwa dziennikarskiego prowadzonego przez Karola Soberskiego, którego efektem było odkrycie „dołów śmierci” – jedynego znanego obecnie miejsca w powiecie gnieźnieńskim, w którym Niemcy pogrzebali pacjentów Zakładu Psychiatrycznego „Dziekanka” w Gnieźnie…  „Zapomniana zbrodnia” mówi o eksterminacji psychicznie i nieuleczalnie chorych, którą to akcję Niemcy określili kryptonimem „T4” i stanowiła ona preludium zbrodni nie mającej precedensu w historii ludzkości, o której dziś mówimy Holocaust. I ta Zagłada miała swój początek również w niemieckim Gnesen, gdzie Niemcy prowadzili doświadczenia z użyciem gazowych technik zabijania…

Książka „Zapomniana zbrodnia” to efekt poszukiwań, spotkań ze świadkami wydarzeń z czasów okupacji, rozmów z rodzinami pacjentów „Dziekanki” i rodzinami personelu tegoż szpitala, jak również owoc wielu wyjazdów w lasy w okolice Gniezna, gdzie autor na miejscu szukał miejsc kaźni tysięcy pacjentów „Dziekanki”.

Dodruk książki można wesprzeć tutaj

Czytelnik w książce znajdzie zarówno informacje o szatańskich metodach uśmiercania pacjentów „Dziekanki”, niemieckie metody zacierania śladów tej zbrodni ale też listę części nazwisk pacjentów gnieźnieńskiego szpitala (gdzie śmierć ponieśli m.in. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Anglicy, Łotysze, Niemcy… ), których Niemcy uśmiercili w mobilnych komorach gazowych, które jeździły po Ziemi Gnieźnieńskiej.

Liczy się każdy grosz! Dlatego chcemy docenić najhojniejszych Darczyńców, którzy dokonają wpłaty w kwocie 200 zł lub wyższej. Dla każdej takiej osoby przewidziany jest egzemplarz książki z dedykacją autora. Ponadto każdy taki Darczyńca zostanie zaproszony na wyjątkową premierę dodruku tej książki! W przypadku podarowania zwielokrotnionej kwoty 200 zł, odpowiednio zwiększymy pulę książek (przykładowo za kwotę 400 zł przekażemy dwie książki).

Mam nadzieję, że ta książka pozwoli przywrócić pamięć, czyli to, cośmy winni tym męczennikom II wojny światowej, tym ofiarom – pacjentom szpitala „Dziekanka”.

Dodruk książki można wesprzeć tutaj