Ten dzień przejdzie do historii regionu! W sobotę, 1 lipca przy obelisku upamiętniającym pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie zagazowanych przez Niemców w 1942 roku - na terenie Leśnictwa Kowalewko - Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” z Gniezna postawiła krzyż! Krzyż...

Dwie godziny trwało dzisiejszej spotkanie w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie zatytułowane „Sekrety majątków ziemskich Pojezierza Gnieźnieńskiego”.  Było to preludium do I Międzynarodowej Konferencji pt. „Ziemiaństwo – polska tożsamość, dwór – polska tradycja”, która 23 i 24 września odbędzie się w pałacu w...

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się pierwsze posiedzenie  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji. Głównym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady. Na to stanowisko, jednogłośnie, został wybrany Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna! Wybrano też prezydium rady i poruszono...

Z okazji 720. rocznicy lokacji miasta Wałcz, Muzeum Ziemi Wałeckiej zorganizowało dzisiaj Regionalne Forum Historyczne, które odbywało się od 7 maja do dzisiaj. W ramach Forum odbyło się siedem prelekcji. Dzisiaj, na zakończenie, uczestnicy Forum mogli wysłuchać trzech prelekcji. W dzisiejszym Regionalnym Forum Historycznym wzięła...

I Międzynarodowa Konferencja pt. „Ziemiaństwo – polska tożsamość, dwór – polska tradycja”, która odbędzie się 23 i 24 września 2023 r. w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym w Czerniejewie, to kilkanaście prelekcji, kilka wystaw ale też goście specjalni. Dzisiaj zapowiedź jednego z takich gości specjalnych! Człowieka niezwykłego,...

I Międzynarodowa Konferencja pt. „Ziemiaństwo – polska tożsamość, dwór – polska tradycja”, która odbędzie się 23 i 24 września 2023 r. w XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym w Czerniejewie, to kilkanaście prelekcji i kilka wystaw. Dzisiaj o jednej z największych ekspozycji, które zaprezentujemy. Będzie to wyjątkowa, pośmiertna...

Na spotkaniu podsumowującym pierwsze pięć miesięcy tego roku spotkali się członków Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. W trakcie zebrania w Centrum Kultury „Scena to dziwna” przedstawiono również plany na najbliższe pół roku, a także omówiono wrześniową I Międzynarodową Konferencję „Ziemiaństwo – polska tożsamość, dwór – polska...

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wybrał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji! Wybór członków Rady nastąpił wśród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W gronie członków Rady znalazł się Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. W minionym tygodniu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wybrał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego...

To wydarzenia na stałe zapisze się na kartach historii województwa kujawsko-pomorskiego! Przedstawiciele Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna wzięli wczoraj udział w otwarciu Muzeum Brodnickiej Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej i Izby Pamięci w Brzoziu niedaleko Brodnicy. Super inicjatywa, świetnie zorganizowane otwarcie i pełen szacunek dla wszystkich, którzy...

Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, dziennikarz i pisarz, był jedynym prelegentem z Wielkopolski, który wystąpił z wykładem na międzynarodowej konferencji poświęconej mordom na pacjentach szpitali psychiatrycznych w okupowanej Polsce w latach 1939-1945, która odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Jej...