Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” przygotowuje się do realizacji pewnego projektu związanego z rodziną Schedlin-Czarlińskich, którzy byli właścicielami majątku Złotniki od 1893 r. do 1939 r. W związku z pracami nad tym projektem, dzięki życzliwości proboszcza parafii pw. św. Doroty w Rogowie, ks. Zenona Starszaka, weszliśmy do grobowca rodziny Schedlin-Czarlińskich znajdującego się na cmentarzu w Rogowie. Ostatni raz grobowiec był otwierany 15 lat temu!

 

Dwór złotnicki zakupiła Emilia Mlicka, herbu Dołęga od niemieckiego właściciela. Po ślubie z Tadeuszem Czarlińskim w 1894 r. majętność stała się wspólną własnością. Z biegiem lat majątek złotnicki rozrastał się, a rodzina Czarlińskich była znana w Wielkopolsce ze swej patriotycznej i społecznikowskiej postawy. Potomkami Emilii i Tadeusza byli Teresa Czarlińska i Zdzisław Czarliński. Emilia Czarlińska odeszła do wieczności 6 lipca 1925 r. i została pochowana w grobowcu rodzinnym w Rogowie. Tadeusz Czarliński zmarł 10 września 1934 r. i również został pochowany w rodzinnym grobowcu w Rogowie. W tym czasie majątkiem złotnickim kierował Zdzisław Czarlińskim, który poślubił Wandę Krupek-Kozakowską, h. Lilia Darta. Niestety nie pozostawili po sobie potomstwa. Zdzisław udzielał się w wielu instytucjach i organizował życie kulturalne w Złotnikach.

 

W początkach II wojny światowej Czarlińscy udali się w okolice Warszawy. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, brali w nim udział. Niestety oboje zginęli. Wanda spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w symbolicznej mogile. Prochy Zdzisława, przywiezione przez siostrę Teresę, spoczywają w grobowcu rodzinnym w Rogowie. Rodzina Schedlin-Czarlińskich znana jest z wielu inicjatyw na naszym terenie. Byli opiekunami kościoła i plebanii. Widocznym znakiem obecności tego rodu jest witraż w kościele pw. św. Doroty, gdzie w górnej części znajduje się ich herb własny – Sówka.

 

Daniel Trzeciak