Zarząd Fundacji tworzą:

 

Karol Soberski – prezes
Maciej Kwapiszewski – wiceprezes
Aleksandra Soberska – członek Zarządu
Karol Soberski
Maciej Kwapiszewski
Aleksandra Soberska
Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” – decyzją Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 listopada 2017 r. – została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000704137.

 

STATUT
Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”