Zarząd Fundacji tworzą:

 

Karol Soberski – prezes
Maciej Kwapiszewski – wiceprezes
Aleksandra Soberska – członek Zarządu
Karol Soberski
Maciej Kwapiszewski
Aleksandra Soberska