Fundacja Histor. rozpoczyna działalność!

Upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń z historii Wielkopolski, Kujaw i Pałuk, tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania prowadzące do poznania i popularyzacji turystyki i historii, a także prowadzenie terenowych badań historycznych – to najważniejsze zadania Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, która została ustanowiona przez Karola Soberskiego. Fundacja kilka dni temu została oficjalnie zarejestrowana, a wkrótce poznamy jej pierwsze plany.

– Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”, którą ustanowiłem aktem notarialnym, została zarejestrowana 16 listopada, czyli osiem dni po złożeniu statutu i pozostałych dokumentów. Krajowy Rejestr Sądowy w Poznaniu, bez żadnych zastrzeżeń i uwag, co mnie cieszy, zarejestrował Fundację! Obecnie opracowujemy plany na rok 2018 – mówi Karol Soberski, fundator i prezes Zarządu Fundacji. – Fundacja będzie chciała przypomnieć regionalnej społeczności niedoceniane postacie, zapomniane miejsca i niezwykłe wydarzenia związane z naszą „małą Ojczyzną” o których dzisiaj zupełnie zapomnieliśmy. Będziemy także wydobywać – nie tylko z ziemi – ważne dla naszej „małej Ojczyzny” depozyty! – dodaje.

Skąd pomysł na Fundację? Jak przyznaje jej twórca myśl, by powołać taką fundację zrodził się podczas zbierania materiałów do książek „Skarb Dziedzica”, „Zapomniana zbrodnia” i „Tajemniczy Pałac Zakrzewo”. – W trakcie pozyskiwania materiałów, fotografii, czy różnego rodzaju dokumentów spotykałem się często z pytaniami, prośbami, że w naszym regionie są ludzie, miejsca czy wydarzenia, ważne dla historii powiatu gnieźnieńskiego, czy szerzej Pojezierza Gnieźnieńskiego, o których nikt już dzisiaj nie pamięta, które zostają zapominane. A jest to historia i ta międzywojenna, wojenna, czy powojenna o której należy pamiętać – mówi K. Soberski. – Dlatego zdecydowałem się powołać Fundację, która będzie przywracać pamięć o tym wszystkim, co było ważne w naszych regionalnych dziejach – zaznacza.

Wśród celów Fundacji są m.in. działania edukacyjne, badania naukowe i rozpowszechnianie historii oraz kultury narodowej; promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych, a także popieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego.

– Do najważniejszych zadań Fundacji zaliczamy upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, Kujaw i Pałuk, tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania prowadzące do poznania i popularyzacji turystyki i historii, a także prowadzenie terenowych badań historycznych oraz kwerend archiwalnych – wymienia Maciej Kwapiszewski, wiceprezes Zarządu Fundacji.

Jak podkreślają członkowie Fundacji, ten projekt ma pokazać, że historia i turystyka naszego regionu to nie tylko Szlak Piastowski, ale przede wszystkim gminy naszego regionu, bogate w niezwykłe wydarzenia, miejsca i ludzi o których dzisiaj zupełnie zapomnieliśmy… – Poprzez działania Fundacji postaramy się pokazać, jak piękny a zarazem nieznany historycznie i turystycznie jest nasz region – podkreśla K. Soberski. – Z tego też względu mamy już pierwsze pomysły związane zarówno z gminami w powiecie gnieźnieńskim, jak i żnińskim – dodaje.

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” chce również mocno włączyć się w różnego rodzaju akcje ogólnopolskie, stąd też Zarząd Fundacji rozważa możliwość przystąpienia do powołanego w Gnieźnie – Polskiego Związku Eksploratorów.

Zarząd Fundacji jest też otwarty na współpracę z lokalnymi organizacjami oraz osobami indywidualnymi działającymi na rzecz historii i turystyki. – Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy – mówi K. Soberski.

Aleksandra Soberska