O Fundacji Historycznej na antenie Radia Żnin!

Po raz kolejny na antenie Radia Żnin gościł Karol Soberski, dziennikarz, eksplorator i niezależny badacz lokalnej historii, autor książek „Skarb Dziedzica”, „Zapomniana zbrodnia” i „Tajemniczy Pałac Zakrzewo”. Tym razem rozmowa dotyczyła jednak powołanej przez niego Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. Ale nie zabrakło też tematów związanych ze skarbami i tajemnicami naszego regionu.

Rozmowa z Karolem Soberskim przeprowadzona 29 listopada 2017 r. na antenie Radia Żnin przez redaktora Jarosława Brzeskiego dotyczyła tym razem przede wszystkim Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, którą powołał K. Soberski.

Red. J. Brzeski pytał m.in. skąd pomysł na fundację? – Pomysł powołania fundacji narodził się podczas pozyskiwania materiałów, fotografii, czy różnego rodzaju dokumentów do moich książek, jak i podczas spotkań z czytelnikami. Spotykałem się wówczas często z informacjami że w naszym regionie są ludzie, miejsca czy wydarzenia, ważne dla historii Pojezierza Gnieźnieńskiego, pogranicza Wielkopolski i Pałuk, o których nikt już dzisiaj nie pamięta. A jest to historia i ta międzywojenna, wojenna, czy powojenna o której należy pamiętać. Dlatego zdecydowałem się powołać Fundację, która będzie przywracać pamięć o tym wszystkim, co było ważne w naszych regionalnych dziejach – odpowiada K. Soberski.

Dalej K. Soberski, który jest prezesem Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” wyjaśnił, że celem Fundacji są m.in. działania edukacyjne, rozpowszechnianie historii i kultury narodowej; promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych, a także popieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego.

Pytany o plany na najbliższe miesiące, odpowiedział, że aktualnie Zarząd Fundacji opracowuje plan działania na rok 2018 i do końca roku powinny być znane projekty, które Fundacji będzie chciała w przyszłym roku realizować. – W pierwszych miesiącach naszej działalności chcemy się skupić na projektach w powiecie gnieźnieńskim, ale na pewno przynajmniej jeden projekt będziemy chcieli realizować także w powiecie żnińskim – zapowiada.

Prowadzący program pytał też, czy do Fundacji mogą się zgłaszać mieszkańcy którzy w swoich zasobach mają jakieś zdjęcia, dokumenty czy inne materiały związane z lokalną historią. Zainteresowane osoby, chcąc się podzielić takimi informacjami prosimy o kontakt na maila: fundacjahistoryczna@post.pl

W trakcie rozmowy nie brakowało także tematów związanych z książkami autorstwa K. Soberskiego, szczególnie o plany wydawnicze na rok 2018. – Wiosną 2018 roku planuję wydać książkę pt. „Złoto Dziedzica”, która będzie opowiadała o dalszych losach bohaterów mojej debiutanckiej książki „Skarb Dziedzica” – przyznaje K. Soberski.

Na koniec audycji, wśród słuchaczy rozdana została książka pt. „Zapomniana zbrodnia” z dedykacją autora, którą zdobył pan Stefan z Łabiszyna.

Osoby zainteresowane nabyciem książek „Skarb Dziedzica”, „Zapomniana zbrodnia” i „Tajemniczy Pałac Zakrzewo” odsyłamy tutaj.

Aleksandra Soberska