„Dziedzic Wolności” film o Franciszku Saskowskim

Młodzież z gimnazjum w Mieleszynie bierze udział konkursie opowiadającym o postaci lokalnego bohatera walki o niepodległość pod hasłem: „Wielkopolskie drogi do niepodległości – Bohaterowie Małych Ojczyzn”. Bohaterem opowieści młodzieży z Mieleszyna jest Franciszek Saskowski, dziedzic Popowa Ignacewa. Dzisiaj do udziału w filmie został zaproszony Karol Soberski, autor książki „Skarb Dziedzica” mówiącej o życiu i działalności F. Saskowskiego.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu są organizatorami konkursu opowiadającego o postaci lokalnego bohatera walki o niepodległość pod hasłem: „Wielkopolskie drogi do niepodległości – Bohaterowie Małych Ojczyzn”. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W konkursie bierze udział młodzież z gimnazjum w Mieleszynie którymi opiekuje się nauczycielka tej placówki – Małgorzata Kasperska. Uczniowie z gminy Mieleszyn postanowili – w ramach wspomnianego konkursu – nakręcić etiudę filmową mówiącą o ich lokalnym bohaterze – Franciszku Saskowskim.

„Skarb Dziedzica”
Przypomnijmy, kim był F. Saskowski. Urodził się w 1890 roku. W latach międzywojennych był m.in. wójtem gminy Mieleszyn, członkiem Rady Powiatu w Gnieźnie, zakładał kółka rolnicze. Do tego był wielkim patriotą a tę swoją działalność pogłębiał w Towarzystwie Powstańców i Wojaków w Mieleszynie, gdzie pełnił funkcję komendanta (wiadomo też, że brał udział w Powstaniu Wielkopolskim). Jednak jego największym dziełem było wybudowanie w 1936 roku kościoła w Popowie Ignacewie, tamtejszej plebani i przebudowa pałacu w Popowie Ignacewie. Zmarł nagle w 1940 roku. Po II wojnie światowej został wymazany z kart historii. Dopiero ukazanie się w 2016 r. książki „Skarb Dziedzica” autorstwa Karola Soberskiego, przywróciła tę niezwykła postać regionalnej historii.

„Dziedzic Wolności”
Dlaczego zdecydowaliście się na postać F. Saskowskiego? – Jest to najbardziej charakterystyczna postać z naszych okolic, która najwięcej się udzielała społecznie w okresie gdy Polska odzyskiwała niepodległość. Dlatego wybraliśmy go na główną postać w naszym filmie, który będzie uczestniczył we wspomnianym konkursie – mówi Oliwia Duszyńska z kl. III a.

Grupa młodych ludzi z gimnazjum w Mieleszynie (Oliwia Duszyńska z kl. III a, Mateusz Domagalski z kl. III b, Michał Mortek z kl. II b, Szymon Mikołajczak z kl. II b i Łukasz Rachwalski z kl. III b) przyznaje, że z owoców przedwojennej działalności F. Saskowskiego społeczność gminy korzysta do dzisiaj, ponieważ wiernym służy wybudowany przez niego kościół i cmentarz.

– Film o tym naszym lokalnym wielkim patriocie, którym był Franciszek Saskowski będzie nosił tytuł „Dziedzic Wolności”. Staramy się być dziedzicami dorobku Saskowskiego – dodaje M. Kasperska..

Karol Soberski o Franciszku Saskowskim
Dzisiaj do udziału w filmie został zaproszony Karol Soberski, autor książki „Skarb Dziedzica” mówiącej o życiu F. Saskowskiego, który opowiedział o działalności społeczno-politycznej F. Saskowkiego, jego dokonaniach na niwie rolniczej i wojskowej, a także o – widocznych do dzisiaj – dziełach jego życia, czyli kościele i pałacu w Popowie Ignacewie.

– Jego bogata działalność i ciągle odkrywanie nowych faktów z życia F. Saskowskiego spowodowało, że w tym roku ukaże się książka pt. „Złoto Dziedzica” opowiadająca o dopiero co odkrytych przeze mnie niezwykłych wydarzeniach z jego życia i jego dokonaniach zawodowych oraz społecznych. Franciszek Saskowski to postać niezwykła, postać, która ciągle nas zaskakuje i zapewne jeszcze wiele razy pozytywnie nas zaskoczy. Dlatego trzeba robić co się tylko da, by pamięć o nim nie przeminęła i by współcześni wiedzieli o nim jak najwięcej – podkreśla K. Soberski.

Dzisiejszej spotkanie z twórcami filmu o F. Saskowskim, było też okazją do porozmawiania o historii Popowa Ignacewa, jego dziedzica, jak i okolicznych miejscowości.

Aleksandra Soberska