Fundacja Historyczna została członkiem PZE!

Zarząd Polskiego Związku Eksploratorów uchwałą z dnia 12 lipca w poczet członków PZE przyjął naszą Fundację Historyczną „Przywracamy Pamięć”. Tym samym Fundacja, która od listopada 2017 r. działa na terenie Wielkopolski, Kujaw i Pałuk, stała się członkiem jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej stowarzyszenia i fundacje zajmujące się szeroko pojętymi badaniami historycznymi.

Przypomnijmy, że głównymi celami Polskiego Związku Eksploratorów (www.pze.org.pl) jest m.in. tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą w zgodzie z istniejącym prawem oraz propagowanie eksploracji zgodnej z prawem; podejmowanie działań edukacyjnych; ochrona dóbr kultury i przyrody, w tym ochrona szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego; kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji poszukiwawczych, eksploracyjnych i detektorystycznych, czy też działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

Dlaczego Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” zdecydowała się na przystąpienie do PZE? – Nasza Fundacja uważa, że środowisko poszukiwaczy, środowisko miłośników historii powinno się jednoczyć, bo tylko wspólnie, ponad podziałami możemy zmieniać tak niekorzystne dla poszukiwaczy prawo. Tylko działając w silnej grupie możemy spowodować, że poszukiwacze przestaną być traktowanie jak przedmiot, który można przesuwać z kąta w kąt, jak to bywało przez wiele ostatnich lat, a będą traktowani jak podmiot z którym należy się liczyć i z którym trzeba rozmawiać. Dlatego zdecydowaliśmy przystąpić do PZE, bo to jest na dzisiaj jedyna organizacja mogąca mieć realny wpływ na kształtowanie przepisów dotyczących naszego środowiska – mówi Karol Soberski, prezes zarządu Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. – Ponadto dla tak młodej Fundacji jak nasza, współpraca z podobnymi organizacjami z innych regionów Polski, z organizacjami mającymi większe doświadczenie niż my, może nam tylko przynieść same dobre wzorce. Nie ukrywam też, że jako Fundacja będziemy chcieli zapraszać stowarzyszenia i fundacja zrzeszone w PZE do wspólnych projektów – dodaje.

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” została zarejestrowana 16 listopada 2017 r. Jej fundatorem i prezesem jest Karol Soberski. Najważniejsze zadania Fundacji to m.in. upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, Kujaw i Pałuk, tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania prowadzące do poznania i popularyzacji turystyki i historii, a także prowadzenie terenowych badań historycznych oraz kwerend archiwalnych.

Obecnie w skład Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” wchodzi ponad dwadzieścia osób z powiatów: gnieźnieńskiego, żnińskiego i wągrowieckiego. Kolejne osoby czekają na przyjęcie w poczet Fundacji.

Warto dodać, że prezes Fundacji, K. Soberski, jest też rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Eksploratorów.

Więcej o działalności Fundacji można przeczytać na stronie internetowej: www.fundacjahistoryczna.pl

(as)