Namiot pełen historii… Z Fundacją w tle

Ponad 1,5 godziny trwało wczoraj spotkanie Karola Soberskiego z czytelnikami jego książek, które odbyło się w namiocie ustawionym na stadionie w Rogowie. K. Soberski opowiadał o skarbach, sekretach i zbrodniach pogranicza Wielkopolski, Kujaw i Pałuk, które opisał w książkach „Skarb Dziedzica”, „Zapomniana zbrodnia” i „Tajemniczy Pałac Zakrzewo”, a szczególnie w najnowszej pozycji „Złoto Dziedzica”. Nie zabrakło też informacji o działaniach i planach założonej przez K. Soberskiego Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, której celem jest upamiętnianie ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z naszym regionem.. Spotkanie było jednym z punktów Dni Gminy Rogowo.

Spotkanie z czytelnikami książek Karola Soberskiego, dziennikarza, eksploratora, badacza lokalnej historii i prezesa Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” zgromadziło kilkadziesiąt osób z Rogowa, powiatu żnińskiego, ale też na spotkanie przybyli mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.

– Cieszę się, iż mogę się z państwem spotkać w Rogowie, miejscowości gdzie jako mały chłopiec mieszkający w niedalekim Popowie Ignacewie, często przyjeżdżałem. Dla mnie dzisiejsze spotkanie to podróż sentymentalna – zaczął K. Soberski. – To spotkanie jest dla mnie ważne także z tego powodu, że wydarzenia opisane w trzech moich książkach rozgrywają się na ziemiach leżących niedaleko Rogowa – dodaje.

Dalej K. Soberski opowiedział o tym, jak zaczęła się jego przygoda z poszukiwaniami ukrytych depozytów i z rozwiązywaniem tajemnic związanych z lokalnymi dziejami. Wspomniał też, dlaczego jego pierwsza książka związana była z Popowem Ignacewem i przedwojennym właścicielem tego majątku, Franciszkiem Saskowskim.

– Powodów napisania książki „Skarb Dziedzica” było kilka. Pierwszy to fakt, że swoje dzieciństwo, czyli najpiękniejsze lata, spędziłem w pałacu wybudowanym przez Franciszka Saskowskiego. Miałem więc okazję spacerować po tych samych ścieżkach, po których chodził Franciszek Saskowski. Drugi powód, być może najważniejszy. Poprzez tę pozycję chciałem wyciągnąć z otchłani zapomnienia tę wielką postać, człowieka wielkiego formatu, a takim bez wątpienia był Franciszek Saskowski, który po II wojnie światowej został wymazany z kart historii. Tą książką chcę mu przywrócić należny szacunek – podkreśla K. Soberski. – Moja debiutancka książka „Skarb Dziedzica” wydana w listopadzie 2016 r., która została bardzo ciepło i entuzjastycznie przyjęta przez czytelników, spowodowała otwarcie serc, wspomnień i archiwów wielu mieszkańców Wielkopolski, Pałuk i Kujaw. Taka otwartość czytelników i zaufanie, którym mnie obdarzyli sprawia, że nie ma tygodnia, bym nie otrzymywał informacji, ale częściej też fotografii czy dokumentów z okresu międzywojennego czy czasów wojny, które potem znajdują się w moich książkach – dodaje autor.

Autor opowiedział też o kontynuacji wydarzeń opisanych w „Skarbie Dziedzica”, czyli swojej najnowszej książce, której premiera odbyła się 29 czerwca, czyli „Złocie Dziedzica”. – Najnowsza książka pt. „Złoto Dziedzica” opowiada o dalszych losach Franciszka Saskowskiego, dziedzica majątku Popowo Ignacewa w gminie Mieleszyn ale przede wszystkim jego brata Antoniego, właściciela majątku Wyrobki leżącego niedaleko Mogilna. Jest to kontynuacja niecodziennych wydarzeń, które rozegrały się na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Zostały zapoczątkowane w 1807 r. i tak naprawdę trwają do dzisiaj… – zaznacza. – Antoni Saskowski jest postacią jeszcze bardziej tajemniczą niż jego brat Franciszek, a do tego był człowiekiem który, gdyby nie wybuch II wojny światowej, mógł zrobić wielką karierę polityczną – podkreśla.

K. Soberski wspomniał, że chcąc dogłębnie poznać historię życia i działalności A. Saskowskiego wiele podróżował po Polsce, szczególnie po Pomorzu Zachodnim, gdzie Antoni zakończył swój żywot i gdzie do dzisiaj mieszkają jego potomkowie.

W trakcie wczorajszego spotkania nie zabrakło też opowieści o książce „Zapomniana zbrodnia” związanej z odkryciem w 2004 r. przez K. Soberskiego „dołów śmierci” w lasach niedaleko Mielna w gminie Mieleszyn, sąsiadującej z gminą Rogowo. – 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Był to też początek zagłady fizycznie i umysłowo upośledzonych pacjentów szpitali psychiatrycznych. Eksterminacja dotknęła również chorych Zakładu Psychiatrycznego „Dziekanka”… „Zapomniana zbrodnia” to pierwsza na rynku wydawniczym książka opisująca największą w okresie II wojny światowej zbrodnię popełnioną przez Niemców w Gnieźnie. Zbrodnię która pochłonęła kilka tysięcy osób. Eksterminacja psychicznie i nieuleczalnie chorych określona kryptonimem „T4” stanowiła preludium zbrodni o której dziś mówimy Holocaust. I ta Zagłada miała swój początek również w niemieckim Gnesen, gdzie Niemcy prowadzili doświadczenia z użyciem gazowych technik zabijania – zaznacza autor i dalej opowiedział jak doszło do odkrycia owych „dołów śmierci” w lasach koło Mielna.

Na koniec spotkania była również mowa o książce „Tajemniczy Pałac Zakrzewo” oraz o planach wydawniczych K. Soberskiego na rok 2018 i rok przyszły. Wspomniał też o działaniach i planach założonej przez siebie Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, której celem jest upamiętnianie ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z naszym regionem.

Spotkanie zakończyło się dedykacjami wpisywanymi w książki autorstwa K. Soberskiego i indywidualnymi rozmowami o poszczególnych tematach związanych z lokalną historią.

Fotorelacja ze spotkania w Rogowie do obejrzenia tutaj.

(as)