Franciszek Saskowski zostanie upamiętniony!

Z inicjatywy Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” upamiętniony zostanie wybitny Syn Ziemi Wielkopolskiej, zasłużony dla regionu społecznik i działacz samorządowy, Franciszek Saskowski, pierwszy wójt gminy Mieleszyn. Zostanie on upamiętniony pamiątkową tablicą umieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Mieleszynie. Fundatorem tablicy będzie Fundacja.

Franciszek Saskowski, urodził 25 października 1890 r. w Turzy, a zmarł 22 lipca 1940 r. w Popowie Ignacewie (i tam został pochowany). Od 1913 r. mieszkał w Popowie Ignacewie, który to majątek nabył wówczas od Niemca Hermana Beyera, jego ojciec Jan (warto nadmienić, że zakup tego majątku przez Polaka ówczesna prasa opisywała tak: „Wiadomość tę powitać należy z zadowoleniem, gdyż w powiecie gnieźnieńskim zaledwie kilka majątków znajduje się w rękach polskich”).

Po śmierci swojego ojca w 1926 r., Franciszek Saskowski obejmuje majątek Popowo Ignacewo i okazuje się doskonałym gospodarzem (w chwili przejęcia majątek liczył około 450 ha, by w 1939 r. liczyć 720 ha). Dziedzic Popowa Ignacewa nie ograniczał się jedynie do rozwijania swojego gospodarstwa. Był także świadomy, że wiedzę rolniczą trzeba podnosić też u innych rolników, by chronić ich przed zalewem niemczyzny. Dlatego w 1935 r. był założycielem i pierwszym prezesem Kółka Rolniczego w Popowie Ignacewie.

Należy wspomnieć, że po zakończeniu I wojny światowej, Franciszek Saskowski zaangażował się w działalność militarną i patriotyczną m.in. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1919 r. został szefem kompanii (największej liczebnie) IV Batalionu Straży Ludowej z siedzibą w Kłecku. Kilka lat później, w 1925 r., F. Saskowski został wybrany komendantem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Mieleszynie i fundatorem sztandaru Towarzystwa, który do dzisiaj znajduje się w Urzędzie Gminy w Mieleszynie.

Doskonale prowadzone gospodarstwo, szacunek pracowników i patriotyczna postawa Franciszka Saskowskiego zaowocowały tym, że w 1935 r. został wybrany pierwszym w historii wójtem gminy Mieleszyn (ówczesne granice gminy były zbliżone do współczesnych granic, bez Łopienna) i funkcję tę sprawował do wybuchu II wojny światowej. W tym samym 1935 r. został również wybrany do Rady Powiatu w Gnieźnie oraz był delegatem do Zgromadzenia Okręgowego, obejmującego powiaty: gnieźnieński, średzki, wrzesiński i wągrowiecki, które ustalało listę kandydatów do Sejmu – mówi Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej, autor książki pt. „Skarb Dziedzica” w której opisuje życie i działalność F. Saskowskiego i poprzez którą wyciągnął tę wybitną postać z otchłani zapomnienia. – Działania na polu rolniczym, samorządowym czy patriotycznym, nie były jedynymi dokonaniami F. Saskowskiego. Jego największym dziełem, można rzec „pomnikiem” jego życia, było ufundowanie za własne pieniądze kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie Ignacewie, wraz z plebanią i budynkiem gospodarczym, którego konsekracja odbyła się 21 czerwca 1936 r. (budowa kościoła rozpoczęła się w 1933 r.) – dodaje.

– Franciszek Saskowski był człowiekiem wielkiego formatu, wielce zasłużonym dla gminy Mieleszyn, jak i powiatu gnieźnieńskiego, osobą cieszącą się wielkim autorytetem współcześnie mu żyjących. Dzisiaj, niestety, jest osobą zupełnie zapomnianą – podkreśla K. Soberski. – Dlatego jako Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” postanowiliśmy uczcić jego pamięć dla potomnych poprzez tablicę pamiątkową, która zostanie wykonana na koszt Fundacji – zaznacz.

Propozycja umieszczenia tablicy spotkała się z pozytywną decyzją Janusza Kamińskiego, wójta gminy Mieleszyn, który w przesłanej oficjalnej odpowiedzi na pismo Fundacji napisał: – Popieram wniosek o upamiętnienie Franciszka Saskowskiego, wybitnego społecznika i działacza samorządowego. Wniosek został również pozytywnie przyjęty na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Treść która zostanie umieszczona na tablicy, jak i termin jej odsłonięcia (połączony z uroczystością w sali Domu Kultury gdzie odbyłaby się prelekcja na temat życia i działalności F. Saskowskiego, prezentacja filmu o F. Saskowskim, przemówienia zaproszonych gości i członków rodziny F. Saskowskiego) zostanie ustalone wspólnie przez przedstawicieli Fundacji i wójta gminy Mieleszyn.

– Jako Fundacja Historyczna skłaniamy się do tego, by ta uroczystość odbyła się pod koniec tego roku lub na początku stycznia 2019 r. i została włączona w obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego – wskazuje K. Soberski. – Uważamy, że Franciszek Saskowski zasłużył sobie na to skromne uhonorowanie poprzez uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ku pamięci następnych pokoleń, mieszkańców Gminy Mieleszyn – podkreśla.

O szczegółach tej uroczystości będziemy informować na bieżąco.

(as)