W nowy rok Fundacja wchodzi z nowymi pomysłami

Po raz pierwszy w nowym roku spotkali się członkowie i sympatycy Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. Tematyka czwartkowego (10 stycznia) zebrania związana była z podsumowanie 2018 roku, pierwszego pełnego roku działalności Fundacji, jak również przedstawieniem planów na rok bieżący.

Uczestników pierwszego w 2019 r. spotkania członków Fundacji Historycznej powitał prezes Karol Soberski. – Witam was w nowym roku, a jednocześnie dziękuje za wspólną pracę w roku 2018. Jak już wiele razy powtarzałem, ten pierwszy rok przyjąłem jako czas poznania się, czas dotarcia się członków, czas kiedy jako prezes i fundator będę wiedział na kogo mogę liczyć, kto w co może się angażować i kto do czego jest dysponowany – powiedział na powitanie Karol Soberski, prezes Zarządu Fundacji. – Chciałbym wam też przedstawić nowego wiceprezesa Fundacji, Arka Gacę, który na tym stanowisku zastąpił Macieja Kwapiszewskiego. Witam również nowe osoby, które zasiliły nasze szeregi, w tym szczególnie archeologa Roberta Prawniczaka – dodał.

Następnie K. Soberski podsumował rok 2018 w którym to roku do Fundacji przystąpiły 23 osoby, ale w tym roku już kilka nowych osób zadeklarowało chęć wstąpienia w szeregi Fundacji.

– Rok 2018 był bogaty w wydarzenia z udziałem członków Fundacji. Między innymi promowaliśmy Fundację na spotkaniach w Kłecku, Kcyni, Łubowie, Popowie Kościelnym, Żydowie, Rogowie, Mieścisku, Mieleszynie, Żabieńku koło Mogilna czy Mielnie – wylicza prezes. – W maju 2018 r. nawiązaliśmy współpracę z Maciejem Gąsiorowskim, dzisiaj już członkiem naszej Fundacji i jego Stodółką Bluesową „Matylda” na Borzątwi, gdzie odbyło się kilka imprez integracyjnych Fundacji, jak również pierwsze spotkanie z cyklu „Gawędy Historyczne w Stodółce”, które chcielibyśmy kontynuować w tym roku – zapowiada.

Dalej K. Soberski przypomniał, że minionym roku przedstawiciele Fundacji brali udział w kilku konferencjach popularno-naukowych: „Odpowiedzialny detektoryzm” w Brzozie koło Brodnicy, VI Dolnośląskim Festiwalu Tajemnic na Zamku Książ koło Wałbrzycha, „Współczesne techniki i metody ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście współpracy archeologów i detektorystów” w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowicach oraz „Tajny Zamek Czocha. Historia, która się nigdy nie kończy”.

– Jako Fundacja odbyliśmy rekonesans w terenie w okolicach Popowa Ignacewa i Kiszkowa, gdzie planujemy realizować akcje eksploratorskie. Zorganizowaliśmy też cztery rajdy: dwudniowe zwiedzanie pałacu w Zakrzewie, zwiedzanie Kłecka, wyprawę na groblę koło Czerniejewa i V Rajd im. P. Występskiego w Łagiewnikach Kościelnych. Byliśmy też zaproszeni do poprowadzenie rajdu z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego z Łopienna na dworzec kolejowy w Gączu – zaznacza K. Soberski.

Dokonując podsumowania roku ubiegłego K. Soberski podziękował za zaangażowanie członków Fundacji w organizowane przedsięwzięcia. Następnie przedstawił plany na rok bieżący. Wspomniał o planowanych spotkaniach z dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków. Nadmienił o dwóch dużych akcjach poszukiwawczych, które będą prowadzone na terenie powiatu gnieźnieńskiego przy współpracy z zaprzyjaźnionymi z Fundacją stowarzyszeniami z kujawsko-pomorskiego i z południowej Wielkopolski. – W tym roku spotkaliśmy się już z panem Arturem Hańczakiem, wójtem gminy Mieleszyn i potwierdziliśmy chęć odsłonięcia na Urzędzie Gminy w Mieleszynie tablicy pamiątkowej poświęconej osobie Franciszka Saskowskiego, dziedzica Popowa Ignacewa i przedwojennego wójta tejże gminy. W rozmowach z nami wójt zaproponował, że może zamiast tablicy postawić obelisk – mówi K. Soberski. – Wszystkie szczegóły zostaną dograne wiosną – dodaje.

Poruszono też temat pozyskiwanie środków finansowych na projekty realizowane przez Fundacji. – W tym roku planujemy napisać kilka projektów na które będziemy starali się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Myślę, że dojrzeliśmy już do tego, by takie projekty realizować, tym bardziej, że jest duże zapotrzebowanie na ciekawe projekty na polu historycznym – podkreśla Arkadiusz Gaca, wiceprezes Fundacji.

Jednak najwięcej czasu podczas czwartkowego spotkania poświęcono najważniejszej tegorocznej imprezie organizowanej przez Fundację, czyli I Festiwalowi Historycznemu „Tajemnice Trzech Stuleci”, który odbędzie się w pałacu w Czerniejewie od 29 do 31 marca. K. Soberski przedstawił pomysł Festiwalu, zapoznał z jego programem a także zaprezentował sylwetki prelegentów.

Następnie prezes Fundacji omówił jakie jest potrzebne zaangażowanie członków Fundacji w poszczególne działania festiwalowe. Obecni na sali wyrazili chęć wsparcia tych działań i zgłosili swoją gotowość do pracy w trzech zespołach, które będą miały przydzielone konkretne zadania na Festiwalu.

Na koniec spotkania omówiono bieżące sprawy organizacyjne Fundacji, a także poruszono kilka innych tematów związanych z rokiem 2018, m.in. przebieg obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w naszym regionie i powstałe przy tej okazji (lub ich brak) trwałe miejsca pamięci związane z tym zrywem Wielkopolan.

W trakcie spotkania nie zabrakło tortu z okazji pierwszej rocznicy istnienia Fundacji.

(as)

Fot. Aleksandra Soberska, Jerzy Andrzejewski