Będą promować Gniezno i powiat wśród Polonii

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” rozpoczęła dzisiaj oficjalną współpracę ze Stowarzyszeniem „Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych – Gniazdo.pl”. Celem współpracy ma być m.in. wspólna promocja walorów historycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz współpraca ze szkołami polskimi działającymi poza granicami Polski, ze szczególnym nastawieniem na polskie szkoły na Białorusi.

Stowarzyszenie „Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych – Gniazdo.pl” powstało 18 stycznia 2017 r. Pomysłodawczynią powołania klubu była Małgorzata Tomczak, emerytowana nauczycielka matematyki z 36-letnim stażem w Szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie, która jest prezesem Klubu. Klub współpracuje obecnie ze szkołami m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Szkocji, Niemczech, Australii i na Białorusi.

– Celem Klubu jest wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski i zagranicy. Realizujemy to poprzez wspólne projekty, ciekawe scenariusze, metody i formy pracy z uczniami itp. – mówi Małgorzata Tomczak, prezes Klubu. – Poprzez naszą działalność chcemy też promować wśród polskich szkół za granicą Gniezno jako Pierwszą Stolicę Polski i powiat gnieźnieński jako miejsce narodzin państwa polskiego – dodaje.

Dzisiaj odbyło się spotkanie prezes M. Tomczak z Karolem Soberskim, prezesem Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” w celu nawiązania współpracy Fundacji z Klubem. – Nasza Fundacja jest otwarta na wszelkie inicjatywy związane z promocją historyczno-turystyczną regionu w którym działamy. Dlatego uznaliśmy, że warto zawiązać współpracę, by z jednej strony pokazywać walory historyczne powiatu gnieźnieńskiego, a z drugiej pomagać, w różnych aspektach, polskim szkołom za granicą, jak i szerzej Polonii – mówi K. Soberski. – Szczególnie chcemy, przy współpracy z Klubem, zaangażować się w pomoc polskim placówkom oświatowym na Białorusi, bo uważamy, że tamtym Polakom nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne – dodaje.

W najbliższych planach współpracy Fundacji z Klubem są warsztaty dla nauczycieli pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, które odbędą się w sierpniu, jak również zaangażowanie Fundacji w przygotowywany przez Klub międzynarodowy projekt z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej pod hasłem „Nigdy więcej wojny – 80 lat temu były takie wrześniowe dni…” Projekt jest adresowany do nauczycieli i uczniów szkół w Polsce i na świecie oraz organizacji polonijnych.

– Dzisiaj omówiliśmy też pewien niezwykły pomysł, który chcielibyśmy zrealizować w przyszłym roku, a związany on jest z polską młodzieżą na Białorusi. Na razie nie będziemy zdradzać szczegółów, ale uważamy, że to będzie świetny projekt, który pozwoli większej grupie Polaków na co dzień mieszkającej za granicą do przyjazdów wakacyjnych do naszego regionu – zaznacza K. Soberski.

Obie strony, czyli Fundacja i Klub, uzgodniły, że przygotują jeszcze kilka innych pomysłów, które w najbliższych miesiącach zostaną omówione i ewentualnie w przyszłym roku wdrożone w życie.

(fh)