Fundacja Historyczna zapaliła znicze pamięci…

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”, mimo iż jest w ostatnich dniach zdziesiątkowana przez grypę (dlatego nie wszyscy mogli wziąć udział w akcji), włączyła się w kolejną edycję akcji „Zapal znicz pamięci”. Członkowie Fundacji zapalili znicze w Gnieźnie, Kłecku, Kiszkowie, Sławnie i Bukowcu koło Wągrowca.

Jak co roku w październiku oddziałowe Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia zorganizowały akcję społeczno-edukacyjną pod hasłem „Zapal znicz pamięci”. W tym roku – po raz pierwszy – w tę akcję włączyła się Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”, której członkowie zapalili znicze w kilku miejscach kaźni. Celem akcji jest przypomnienie o zagładzie polskich elit.

– Członkowie naszej Fundacji zapalili znicze na kilku miejscach egzekucji w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim – mówi Karol Soberski, prezes Fundacji. – Znicze zapłonęły m.in. w Gnieźnie, Kłecku, Sławnie i Kiszkowie ale też w Bukowcu koło Wągrowca. Szczególne podziękowania składam Szymonowi Raithowi i Michałowi Glancowi, którzy najaktywniej włączyli się w tę akcję – dodaje.

Zaraz po wkroczeniu do Polski we wrześniu 1939 r. Niemcy rozpoczęli likwidację polskich elit na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. W ramach „akcji Tannenberg” zamordowano najbardziej aktywnych przedstawicieli polskiego społeczeństwa: inteligencji, duchowieństwa, ziemiaństwa, urzędników państwowych, oficerów, powstańców śląskich i wielkopolskich, działaczy społecznych i politycznych.

W niektórych z tych miejsc, w których Niemcy pomordowali Polaków w 1939 r., ale też w czasie całej II wojny światowej, zapłonęły znicze zapalone przez członków naszej Fundacji.

– Akcja „Zapalmy znicz pamięci” do której włączyli się członkowie naszej Fundacji, była dla mnie, i sądzę że dla wszystkich członków Fundacji, wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Wśród nas nie ma już bohaterów tamtych dni, ale pozostają oni w naszej pamięci – podkreśla Szymon Raith, członek Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.

W najbliższych dniach członkowie Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” zapalą kolejne znicze w miejscach kaźni Polaków w okresie II wojny światowej.

(fh)