Nowy rok, nowe plany, nowe wyzwania

Na dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu poza Gnieznem – na terenie gminy Powidz – zebrali się członkowie Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. W trakcie tego organizacyjno-integracyjnego spotkania poruszono kilka ważnych dla Fundacji spraw: podsumowano tegoroczne przedsięwzięcia, ale przede wszystkim omówiono plany na rok 2020, w tym II edycję Festiwalu Historycznego „Przywracamy Pamięć”, jak również zdecydowano o kilku kwestiach organizacyjnych Fundacji.

Dwudniowe organizacyjno-integracyjne spotkanie członków Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, które miało wymiar spotkania konsultacyjnego, odbyło się w Wylatkowie w gminie Powidz.

Spotkanie otworzył Karol Soberski, prezes Fundacji, który przedstawił nowych członków Fundacji przyjętych w ostatnich dwóch miesiącach oraz poinformował o aktualnym stanie kadrowym Fundacji. – Na dzisiaj nasza Fundacja zrzesza 29 osób z powiatów gnieźnieńskiego, żnińskiego i poznańskiego. Są to osoby, w większości aktywnie uczestniczące w naszych akcjach. W kolejce do przyjęcia czeka kilka nowych osób z naszego regionu i zapewne wkrótce Zarząd Fundacji zdecyduje się przyjąć te osoby w nasze szeregi – mówi K. Soberski. Dzisiaj spotykamy się w niepełnym gronie, ponieważ kilka nie mogło przyjechać ze względu na obowiązki zawodowe, rodzinne lub po prostu rozchorowały się – dodaje.

Następnie prezes Fundacji poinformował, że podczas styczniowego spotkania członków naszej organizacji zostaną wręczone certyfikaty osobom, które ukończyły warsztaty fotograficzne prowadzone przez Jerzego Andrzejewskiego, a które trwały od lipca od listopada.

Podsumowano 2019 rok…
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie tegorocznych przedsięwzięć Fundacji. Dokonania roku 2019 przedstawił K. Soberski, który podkreślił, że ten rok był rokiem przełomowym w krótkiej, bo zaledwie dwuletniej historii Fundacji, ze względu na organizację Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci” – jednego z największych w Polsce tego typu wydarzeń – który od 29 do 31 marca odbył się w pałacu w Czerniejewie.

– Rok 2019 to był rok wielu innych intensywnych przedsięwzięć organizowanych przez naszą Fundacją. W sumie było to 56 wydarzeń, różnego kalibru, z tym największym, czyli wspomnianym I Festiwalem Historycznym „Tajemnice Trzech Stuleci”. Były też cztery 3-dniowe i siedem 2-dniowych imprez. Dużych echem odbiła się m.in. majowa 3-dniowy projekt pod hasłem „Zatopiona wieś”, akcja porządkowania grobowca Franciszka Saskowskiego w Popowie Ignacewie czy też pierwsza wycieczka zorganizowana przez Fundację, wyjazd do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – podkreśla K. Soberski.

Dalej K. Soberski przedstawił aktualny stan przygotowań do przyszłorocznego II Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci”, który od 20 do 23 marca odbędzie się w pałacu w Czerniejewie.

Sprawy organizacyjne
W dalszej części spotkania omówiona została sprawa podniesienia składki członkowskiej w roku 2020. Obecnie jest to 5 zł na miesiąc, a Zarząd zaproponował podniesienie wysokości do 20 zł miesięcznie, co zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Pojawił się również pomysł, żeby w przyszłości – za 2 lata – wprowadzić wpisowe dla nowych osób, chcących działać w strukturach Fundacji (takie wpisowe obowiązuje w wielu stowarzyszeniach czy fundacjach w Polsce).

Przedyskutowano również sprawy zakupu dla członków Fundacji jednolitych polarów z logo Fundacji, a także omówiono tematu zorganizowania uroczystego jubileuszu z okazji 2. rocznicy powstania Fundacji z udziałem zaproszonych gości, który ma się odbyć w przyszłym roku.

W trakcie rozmów poruszono też takie sprawy jak powołanie w 2020 roku rzecznika prasowego Fundacji oraz koordynatorów do poszczególnych projektów realizowanych przez Fundację.

Plany na rok 2020
W drugiej części spotkania – w przerwie zaproszono wszystkich obecnych na kolację – przedstawiona została propozycja działań na rok przyszły. – Rok 2020 zapowiada się bardzo bogato, ponieważ oprócz wielu przedsięwzięć, które odbyły się w tym roku i będą kontynuowane, zaplanowaliśmy też kilka nowych pomysłów – zaznacza K. Soberski.

Co zatem planuje Fundacja na rok przyszły? Wiadomo, że sztandarowym wydarzeniem będzie II edycja Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci”, który od 20 do 23 marca 2020 r. odbędzie się w pałacu w Czerniejewie. – Festiwal to wizytówka naszej Fundacji, jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce – dodaje Arkadiusz Gaca, wiceprezes Fundacji.

Ale przyszłoroczny Festiwal będzie miał swój prolog – na początku marca i epilog – pod koniec kwietnia.

W 2020 r. Fundacja będzie kontynuowała też projekty badawczo-eksploratorskie, które zapoczątkowano w roku bieżącym ale pojawi się także nowy projekt, typowo eksploratorski. Zorganizowane zostaną również kolejne wycieczki m.in. do Kołobrzegu i Bornego Sulinowo, a także do Bydgoszczy, którą będziemy poznawać od zupełnie nieznanej strony. Kontynuowane będą też „Wędrówki z historią” po pograniczu Wielkopolski i Kujaw.

– W przyszłym roku odbędą się spotkania z pisarzami, które poprowadzi Agnieszka Ziebarth, członkini naszej Fundacji. Ten cykl zapoczątkowaliśmy 16 listopada tego roku spotkaniem z pisarzem Przemkiem Semczukiem. Spotkanie to okazało się wielkim sukcesem, stąd chcemy w 2020 roku zaprosić kilku kolejnych znanych pisarzy – dodaje A. Gaca, wiceprezes Fundacji i zaznacza, że pojawił się też pomysł – wymyślony przez członkinię Zarządu Fundacji Aleksandrę Soberską – na spotkania w nowym formacie z nietuzinkowymi ludźmi (m.in. odkrywcami, filmowcami), które będą się odbywać w Gnieźnie.

Innym ciekawym pomysłem, który Fundacja w przyszłym roku wdroży w życie, jest ten zaproponowany przez Szymona Raitha, a dotyczący ciekawej inicjatywy realizowanej w poszczególnych gminach. O szczegółach wkrótce.

Oprócz wspomnianych przedsięwzięć, w roku 2020 planowane są także m.in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty eksploratorskie, wystawy fotograficzne, włączenie się w akcję „Zapal znicz pamięci” a także ufundowanie przynajmniej dwóch tablic pamiątkowych ku czci osób zasłużonych dla naszego regionu.

W nadchodzącym roku przedstawiciele Fundacji planują również wziąć udział w kilku ogólnopolskich spotkaniach miłośników historii: od 10 do 12 stycznia udają się na II Zlot Eksploratorów i Poszukiwaczy na Zamku Czocha; w kwietniu wybierają się na konferencję „Odpowiedzialny detektoryzm” do Brodnicy, 8 i 9 sierpnia na VIII Dolnośląski Festiwal Tajemnic do Zamku Książ, a od 13 do 15 listopada na spotkanie pod hasłem „Tajny Zamek Czocha, Historia która nigdy się nie kończy”. – Nie wykluczmy, że pojedziemy na jeszcze kilka innych spotkań w różnych regionach Polski, ponieważ cały czas spływają do nas kolejne zaproszenia – podkreśla prezes Fundacji.

Na koniec spotkania, w wolnych głosach, poruszono m.in. pomysł, by w lipcu członkowie Fundacji udali się w rejs po fragmencie Wielkiej Pętli Wielkopolski, jak również przygotowanie projektu historycznego skierowanego do szkół powiatu gnieźnieńskiego.

(fh)
Fot. A. Ziebarth, Sz. Raith