Fundacja bierze udział w realizacji filmów

Dzisiaj rozpoczęły się zdjęcia do czterech filmów dokumentalnych o osobach z powiatu gnieźnieńskiego zaangażowanych na różnych płaszczyznach w wojnę polsko-bolszewickąProdukcja powstaje w ramach projektu pod nazwą „Gnieźnianie w Cudzie nad Wisłą” realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy współpracy Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna i Towarzystwa Miłośników Gniezna.

Pierwszy klaps do czterech filmów dokumentalnych poświęconych osobom z powiatu gnieźnieńskiego zaangażowanych na różnych płaszczyznach w wojnę polsko-bolszewicką, padł dzisiaj w Dębłowie w gminie Mieleszyn, gdzie 8 lutego 1860 roku urodził się Wojciech Trąmpczyński, w okresie międzywojennym marszałek sejmu i senatu.

W scenach nagrywanych dzisiaj w Dębłowie, wziął udział Karol Soberski, eksplorator, badacz lokalnej historii, redaktor naczelny portalu Pojezierze24.pl i prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” oraz Tadeusz Panowicz, regionalista, autor książki pt. „Wojciech Trąmpczyński Syn Ziemi Gnieźnieńskiej”.

Dzisiejsze sceny kręcone były przy wjeździe do Dębłowa, w samej wsi, na alei dworskiej oraz przy odsłoniętym w 2013 roku obelisku ku pamięci marszałka Trąmpczyńskiego. K. Soberski opowiadał o wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką, a T. Panowicz o życiu i działalności W. Trąmpczyńskiego.

– Udział Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej jest niedoceniany. Ciągle niewielu mieszkańców regionu wie, nie mówiąc o pozostałych regionach Polski, że istniało Wojsko Wielkopolskie. Zazwyczaj mówi się o Powstaniu Wielkopolskim, jako wielkim, zwycięskim zrywie narodowościowym, zapominając jednocześnie o tym, że wielu wielkopolskich żołnierzy, jak i działaczy politycznych, w tym również wywodzących się z Gniezna i okolic, walczyło później na Kresach Wschodnich w ramach Wojsk Wielkopolskich. I nasz projekt ma przypomnieć kilka takich postaci – mówią instruktorzy Centrum Kultury „Scena to dziwna”.

Cztery filmy dokumentalne, które powstaną w ramach projektu opowiedzą o Wojciechu Trąmpczyńskim, Edmundzie Piechowiaku, Wiktorze Pniewskim i Tomaszu Żółtowskim w kontekście udziału ziemian w wojnie polsko-bolszewickiej.

– Na bohaterów filmów wybraliśmy zarówno osoby znane tym, którzy interesują się historią okresu międzywojennego, jak Trąmpczyński czy Pniewski i postaciom nieco mniej znanym, którzy jednak zapisali się w naszej historii. Chcemy pokazać udział osób wywodzących się z ziemi gnieźnieńskiej w wojnie 1920 roku na różnych płaszczyznach – mówi Karol Soberski, autor scenariuszy wszystkich filmów, który też wcielił się w rolę reżysera.

Operatorem kamery, jak również drona z którego także robiono ujęcia filmowe, jest Maciej Braciszewski z eSTeDe, a nad całością produkcji czuwa Agnieszka Loba, także z eSTeDe.

Do udziału w filmach zostali zaproszeni najlepsi lokalni badacze historii i regionaliści m.in. Mariusz Borowiak (dziennikarz portalu Pojezierze24.pl), potomkowie żołnierzy biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej, jak i samorządowcy.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza taka produkcja poświęcona postaciom wywodzącym się z Gniezna i okolic, biorącym udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Kolejne zdjęcia do filmów będą kręcone do 20 września m.in. w Gnieźnie, Kłecku, Zakrzewie, Popowie Ignacewie, Niechanowie i Leśniewie.

Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy współpracy Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna i Towarzystwa Miłośników Gniezna.

(fh)
Fot. Aleksandra Soberska