Współpracując możemy więcej zdziałać

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Historyczne Sudety” z siedzibą w Ścięgnach w powiecie jeleniogórskim. Głównym celem porozumienia jest propagowanie wiedzy historycznej o Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, szeroka współpraca przy organizacji przedsięwzięć o charakterze historycznym oraz szkoleń i warsztatów.

Do Gniezna przyjechał Konrad Stępniewski reprezentujący Stowarzyszenie „Historyczne Sudety” z siedzibą w Ścięgnach. Spotkanie było poświęcone nawiązaniu oficjalnej współpracy Fundacji ze Stowarzyszeniem. W rozmowach – oprócz Karola Soberskiego, prezesa Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, uczestniczyła również Aleksandra Soberska, członek Zarządu Fundacji.

Głównym celem Stowarzyszenie „Historyczne Sudety” jest opieka nad zabytkami architektury militarnej, przemysłowej, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytków, w tym jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części oraz dokumentowanie tych działań; podejmowanie działań mających na celu propagowanie historii oraz popularyzacja i uczestnictwo, rozwój i propagowanie walorów krajoznawczych, kulturalnych i historycznych Dolnego Śląska.

– Nasza Fundacja w swojej działalności ma wiele podobnych celów, co Stowarzyszenie „Historyczne Sudety”, dlatego wspólnie z Konradem Stępniewskim zdecydowaliśmy
się nawiązać współpracę, która zapewne przyniesie korzyści obu naszym organizacjom – mówi Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. – Chcemy współpracować, ponieważ w większym gronie organizacji można znacznie więcej zdziałać, a taka szeroka współpraca potrzebna jest by krzewić historię i kulturę naszych regionów – dodaje.

Głównym celem współpracy obu organizacji jest propagowanie wiedzy historycznej o Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, szeroka współpraca przy organizacji przedsięwzięć o charakterze historycznym oraz szkoleń i warsztatów.

Przypomnijmy, że Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” współpracuje już także z Brodnicką Grupą Eksploracyjno-Poszukiwawczą, Ostrowskim Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznym „Enigma” oraz Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha.

Oprócz uzgodnień związanych ze współpracą, Konrad Stępniewski wraz ze swoją córką Lidią podczas pobytu w Gnieźnie, zwiedził jedną z najciekawszych miejscowości w powiecie gnieźnieńskim, czyli Mielno w gminie Mieleszyn. Tam zapoznali się z historią pałacu, kaplicy-rotundy oraz zobaczyli Dąb Mieliński – najstarszy dąb w Polsce. O historii tych miejsc opowiedział K. Soberski.

Wracając zaś do współpracy, nie wykluczone, że wkrótce Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” nawiąże podobną z innymi stowarzyszeniami i fundacjami.

(fh)