Wszystko gotowe na „Historyczne Konfrontacje”

Na niespełna dwa tygodnie przed I edycją „Historycznych Konfrontacji, które od 4 do 6 czerwca odbywać się będą w Centrum Kultury Scena to dziwna w Gnieźnie, odbyło się spotkanie zespołu organizacyjnego. Głównym tematem wczorajszego zebrania była ostateczna kwestia podziału ról podczas Konfrontacji, czyli kto za co będzie odpowiadał.

To pierwsze w tak szerokim gronie spotkanie zespołu organizacyjnego (dzisiaj zabrakło kilku osób, które z różnych powodów nie mogły przybyć) czerwcowego wydarzenia „Historyczne Konfrontacje”, które odbyło się w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie pod przewodnictwem Karola Soberskiego, prezesa Fundacji, a jednocześnie pomysłodawcę Konfrontacji. W spotkaniu wzięła też udział – z ramienia Centrum Kultury – Agnieszka Loba.

Wcześniej odbywały się spotkania w małych grupach roboczych, gdzie dopinane były szczegóły czerwcowej konferencji historycznej.

Po powitaniu, wszyscy udali się na „wędrówkę” po salach i pokojach Centrum Kultury (obiekt został generalnie przebudowany i do użytku oddany kilka miesięcy temu), gdzie zapoznali się z odnowioną salą widowiskową, salą gdzie odbywać się będzie Kiermasz Książek Historycznych, Galerią eSTeDE, salą balową i kilkoma innymi pomieszczeniami, które będą wykorzystywane podczas „Historycznych Konfrontacji”.

Następnie w sali prób K. Soberski przedstawił ostateczny program Konfrontacji oraz sylwetki prelegentów. Natomiast Agnieszka Loba omówiła wkład Centrum Kultury w czerwcowe wydarzenie, przedstawiła zakres warsztatów dla dzieci, które będą prowadzone podczas „Historycznych Konfrontacji”, a także kwestie cateringu dla uczestników.

W dalszej części dyskusji wyznaczone zostały osoby, które będą pracować w Punkcie Informacyjnym oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie wejściówek.

I tak, jak poinformował K. Soberski, prowadzącą dwudniowe prelekcje jest Agnieszka Ziebarth. Z kolei Arkadiusz Gaca będzie koordynował całość wydarzeń związanych z Kiermaszem, Galerią i stoiskami promocyjnymi. Zdecydowano też, że od strony fotograficznej Konfrontacje obsługiwać będą: Jerzy Andrzejewski i Włodzimierz Biront.

Na koniec wszyscy przeszli do Sali Historycznej, w której w najbliższym czasie swoje działania prowadzić będzie Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”.

Spotkanie zakończyło się po blisko dwóch godzinach jednym wnioskiem: przygotowania do „Historycznych Konfrontacji” są dopięte na ostatni guzik! Teraz pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na 4 czerwca, kiedy to do Centrum Kultury przyjadą prelegenci i na dobre rozpocznie się I edycja tego wydarzenia.

(kfs)