O grobowcu Saskowskiego i Zamku Czocha

Po raz kolejny w tym miesiące spotkali się członkowie Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”. Podczas spotkania w Centrum Kultury „Scena to dziwna” omówiono przede wszystkim akcję uporządkowania grobowca Franciszka Saskowskiego w Popowie Ignacewie oraz wyjazd na spotkanie miłośników historii na Zamku Czocha.

Zanim jednak rozpoczęto spotkanie, w którym z różnych przyczyn nie wszyscy członkowie Fundacji mogli wziąć udział, Karol Soberski, prezes Fundacji przedstawił nową członkinię Fundacji, Urszulę Romanowską.

Następnie omówiono akcję zaplanowaną na sobotę, 25 września. Członkowie Fundacji zdecydowali o uporządkowaniu grobowca Franciszka Saskowskiego w Popowie Ignacewie (pierwsze takie przedsięwzięcie odbyło się w październiku 2019 r.). – Po zakończeniu prac udamy się w kolejne ciekawe miejsce, gdzie odbędzie spotkanie przy grilla dla członków Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” – dodaje K. Soberski.

Kolejnym punktem spotkania była sprawa wyjazdu na spotkania miłośników historii do Zamku Czocha. – Tegoroczna edycja wydarzenia pod hasłem „Tajny Zamek Czocha. Historia, która się nigdy nie kończy” odbywać się będzie od 19 do 21 listopada – poinformował K. Soberski. Jak się okazuje na tegoroczne spotkanie chcę pojechać aż 12 osób z Fundacji. Ostateczna ilość osób będzie znana po 21 września. Wtedy zapadnie też decyzja, czy Fundacja pojedziemy wynajętym busem, czy własnymi samochodami.

Zdecydowano również, że VI Rajd Pieszy im. Pawła Występskiego po Bieszczadach Kłeckich, który miał się odbyć 25 września zostaje przesunięty na listopad.

Podczas spotkania Maciej Bosak podsumował także akcję w której wzięli członkowie Fundacji, a mianowicie przeczesywania detektorem metali terenu wczesnośredniowiecznego grodziska, zlokalizowanego w miejscowości Dąbrówka koło Poznania. Obecnie, na terenie stanowiska archeologicznego prowadzone są badania wykopaliskowe, które realizuje Pracownia Archeologiczna THOR z Gniezna.

W trakcie spotkania zapoznano się też z ciekawymi powojennymi zdjęciami lotniczymi, wykonanymi przez wojsko, a które w przyszłości posłużą Fundacji do przygotowania wystawy.

Na koniec spotkania omówiono jeszcze temat wycieczki Fundacji na Ziemię Łódzką, gdzie naszym przewodnikiem będzie znany archeolog Radosław Herman.

W czasie zebrania członkowie Fundacji zajadali się pysznym ciastem, które ufundowała Danuta Weber, od dwóch tygodni nowa członkini naszej organizacji.

Kolejne spotkanie członków Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” w październiku. Chętnych chcących przystąpić do naszej organizacji zapraszamy do kontaktu przez e-maila: fundacjahistoryczna@post.pl

Aleksandra Soberska