Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” była organizatorem V Rajdu Pieszego im. Pawła Występskiego, który odbył się w sobotę, 8 grudnia w Łagiewnikach Kościelnych w gminie Kiszkowo. Paweł był naszym Przyjacielem, propagatorem krajoznawstwa, turystyki pieszej, miłośnikiem naszej „małej Ojczyzny”, który w 2013 r. odszedł wędrować po niebiańskich szlakach…

 

Sobotni rajd odbył się na terenie Łagiewnik Kościelnych, miejscowości w gminie Kiszkowo, gdzie Paweł spędzał corocznie swoje wakacje i do dzisiaj mieszkają jego krewni. Wędrówka o poznawanie historii i zabytków tej miejscowości rozpoczęło się przy miejscowej szkole podstawowej, gdzie powitał nas Radosław Występski, zastępca wójta gminy Kiszkowo i Andrzej Szprywa, dyrektor szkoły. Tutaj też uczestników rajdu powitał Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.

 

– Paweł Występski, zmarł 24 lutego 2013 roku w wieku 56 lat. Był miłośnikiem historii i turystyki, szczególnie kochał rajdy piesze (często właśnie po Bieszczadach Kłeckich), które osobiście przez wiele lat organizował. Był czynnie zaangażowany w promocję swojej „małej Ojczyzny” – gminy Kłecko. Paweł był niestrudzonym propagatorem krajoznawstwa, turystyki, rajdów i historii. Wielokrotnie samotnie przemierzał szlaki po których później oprowadzał miłośników turystyki. Był też wielkim miłośnikiem historii regionu – mówi K. Soberski. Po jego słowach pamięć Pawła uczczono minutą ciszy.

 

Ze szkoły pomaszerowaliśmy do drewnianego, XVIII-wiecznego kościoła pw. Bożego Ciała, gdzie ks. Paweł Krzewiński opowiedział nam o historii świątyni i jej najcenniejszych zabytkach. Po wyjściu z kościoła, powędrowaliśmy w kierunku stawu na którym znajduje się „tajemnicza wyspa” z lodownią, czyli popularna wśród mieszkańców „Kipa”. Po wejściu na wyspę, sołtys Łagiewnik Kośc., Zbigniew Wołczyk opowiedział nam o pracach prowadzonych przy wyspie, o pomyśle na odnowienie lodowni i jej tajemnicach.

 

Później udaliśmy się do XIX-wiecznego pałacu, gdzie poznaliśmy historię i zagadki tego obiektu, łącznie z sekretami znajdującymi się w piwnicach pałacu. Spod pałacu udaliśmy się do starej kuźni w której – jak się okazało – coroczne wakacje ze swoim ojcem w swojej młodości spędzał Paweł Występski.

 

Na koniec udaliśmy się ponownie do szkoły, gdzie A. Szprywa i Z. Wołczyk oprowadzili uczestników rajdu po Izbie Pamięci i Tradycji Gminy Kiszkowo. Z kolei R. Występski, zastępca wójta gminy Kiszkowo przedstawił prelekcję w trakcie której opowiedział o trzech etapach odnawiania wyspy „Kipy” i planach na przyszłość związanych w lodownią. Na koniec uczestnicy rajdu zwiedzili jeszcze halę sportową przy miejscowej szkole, która została oddana do użytku we wrześniu tego roku.

 

Po zakończeniu rajdu udaliśmy się na cmentarz do Kłecka, gdzie na grobie Pawła zapaliliśmy znicze…

 

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”, dziękuję tym kilkudziesięciu osobom z powiatu gnieźnieńskiego, poznańskiego oraz żnińskiego, którzy zdecydowali się przyjechać do Łagiewnik i uczestniczyć w rajdzie, a tym samym uczcić pamięć Pawła.

 

Dziękujemy też Tadeuszowi Bąkowskiemu, wójtowi gminy Kiszkowo za pomoc w organizacji rajdu, podobnie jak jego zastępcy R. Występskiemu, dyrektorowi szkoły, A. Szprywie, ks. P. Krzewińskiemu i sołtysowi Z. Wołczykowi.

 

(as)